Odlingsområdet är ganska kuperat och är indelat i tre områden. Det “övre” området - längst västerut, “mellan”-området åt norr och det “nedre” området - längst österut. På alla tre områden är det utplacerat redskapslådor för den som tillfälligt behöver låna ett odlingsverktyg, eller precis har börjat odla. Varje område har också uppsamlingsplats för skrymmande avfall. Föreningens anslagstavla finns vid infarten till området. För speciella behov har också föreningen torrdass. Det finns två lusthus, ett på mellan och ett på nedre området som är till för regnskydd eller fikaplats för medlemmarna.


Område