Ekopolicy

Bengtstorpets odlarförening vill uppmuntra och stödja ekologisk odling. Vi vill därför avråda från tillförsel av kemiska bekämpningsmedel på området. Målet är att hålla odlingsjorden i gott skick - för att få fram friska grödor, med naturlig motståndskraft mot allehanda angrepp.

Jordförbättringsmedel som stallgödsel, kompost, gröngödsel, algkalk och stenmjöl är välkomna bidrag. Varierad växtföljd rekommenderas. Om man odlar en och samma gröda på samma yta år efter år får besvärliga skadegörare lättare fäste - klumprotsjuka på kålväxter till exempel. Varierad växtföljd är av lika stor vikt när det gäller att stävja skadegörare hos lök, morötter ärter och potatis.

På KRAV:s webbsida, www.krav.se anges vilka gödselmedel och jordförbättringsmedel som är tillåtna för Krav-anslutna odlare.

Målet är att slippa bekämpningsmedel på området. Det finns dock ett fåtal preparat mot skadegörare, som är godkända av KRAV. Sök på deras hemsida www.krav.se.

För odlare som vill utveckla sitt kunnande i ekologisk odling rekommenderas den innehållsrika webbsidan www.fobo.se, Förbundet för organisk-biologisk odlings hemsida. Läs om gröngödselväxter, marktäckning, vådan av konstgödsel, vikten av växtföljd med mera.


Välj rätt sorts trä

Kemikalieinspektionen rekommenderar husbehovsodlare att använda obehandlat trä. I synnerhet träslag med naturligt hög beständighet mot rötsvamp och träförstörande organismer - som kärnved av ek, furu och lärkträ.

Impregnerat trä saluförs i fyra olika träskyddsklasser, utarbetade av Nordiska träskyddsrådet, NTR. Klassen NTR/A är avsedd för trävirke med markkontakt, NTR/AB för virke ovan mark. Båda dessa skyddsklasser får användas på odlingsområdet. Men även detta trä bör användas med urskiljning, inte gärna i långvarig direktkontakt med själva odlingsjorden. Koppar, krom, fosfor, bor och organiska fungicider är inga oproblematiska rötskydd.

Enligt Kemikalieinspektionen ska uttjänt impregnerat virke behandlas som farligt avfall och tas omhand i speciella förbränningsanläggningar. Det kan alltså inte brännas på plats under städdagarna.

Det är inte tillåtet att använda trävirke impregnerat med arsenik eller kreosot. Gamla järnvägssyllar och ledningsstolpar får alltså inte förekomma på området.

Kemikalieinspektionen ger svar på frågor om träskyddsmedel www.kemi.se, sök på träskyddsmedel.