Så värjer vi oss mot mördarsniglar

8 Aug 2017

 1. Plocka själv så ofta du kommer åt, helst kväll efter kväll. Börja redan i maj. Ju fler äggstinna sniglar man tar tidigt, desto effektivare stopp för invasion. Strax före skymning, nattetid och tidiga morgnar är sniglarna aktiva och lätta att komma åt. Dagtid ligger de och trycker i komposter, under täta buskar, jordsprickor och skrymslen.

 2. Sätt ut snigelfällor. Enklast är att lägga ut masonitskivor, bräder eller dylikt, så samlas eventuella sniglar där när de går till dagvila. Lyft och vittja. En plastbox fylld med öl drar också sniglar. Gräv ner boxen så att överkanten ligger i marknivå. Vittja ofta, den blir fort fullproppad. Slugtrap från Bröderna Nelson är en färdigbyggd snigelfälla. Tre starkt doftande lockbeten medföljer, laddas med öl.

 3. Lägg barriärer som hindrar snigeln att passera. En sträng släckt kalk, stenmjöl, sågspån och aska rekommenderas. Snigeln torkar ut när den ska krypa över. Fungerar i torrt väder, upprepa vid regn. (Alltför stora mängder kalk höjer dock jordens pH till nivåer som kan vara olämpliga för vissa grödor, potatis bland annat). Ett nytt tips från det snigelplågade Österrike är att samla nötter av hästkastanj, mala/krossa och lägga ut i strängar runt odlingen. Mördarsnigeln sägs sky detta. Järnsulfat är ytterligare ett alternativ (se nedan).

 4. Krossade fossiler, Diatomaceous Earth, från USA saluförs av Bröderna Nelson. Detta krossmaterial ska vara obehagligt att krypa över för sniglarna. Krossade äggskal sägs ha en liknande effekt. Krossade musselskal bör fungera lika bra.

 5. Bearbeta jorden ofta, med handkultivator och kratta. Sprickor och hålrum i jorden är alltför goda äggläggningsplatser. I bästa fall kan du räfsa fram några ägg som får torka och dö. Uppskjut höstgrävningen för att inte skapa nya fickor eller hålrum i jorden. Efter andra veckan i oktober har alla fertila, äggproducerande sniglar dött. Kvar finns bara ungsniglar som går i ide till nästa vår.

 6. Skydda späda plantor. En genomskinlig plastlåda med andningshål över plantan kan räcka. En avskuren plastflaska fungerar också. Fiberduk går också bra, om man inte lämnar några kryphål. Finmaskiga bärnät utestänger åtminstone fullvuxna mördarsniglar.

 7. Vårda lotten: klipp gräset kort, håll rent under bärbuskar och liknande, använd inte täckodling, undvik täta buskage. Undanröj tänkbara gömställen och äggläggningsplatser.

 8. Vattna på förmiddagen, så ytskiktet hinner torka till kvällen. Vattnar man strax före kvällen underlättas sniglarnas framfart.

 9. Förgifta sniglarna. Snigelfritt (Weibulls) och Ferramol snigeleffekt (Neudor) finns på marknaden. Använd inte giftet Mesurol, i vart fall tidigare använt av yrkesodlare. Det kan även ta död på daggmaskar och allehanda nyttiga kryp.

På odlingsområdet har vi under fler år använt järnsulfat, en produkt från Lactamin, egentligen avsedd som järntillskott till grisar. Järnsulfaten tar effektivt död på mördarsniglar. Lactamins produkt består av rent järnsulfat. Verksamt medel i Snigelfritt och Ferramol snigeleffekt är också järn, men i en annan kemisk form - järnfosfat. Till skillnad från de nya snigelgifterna har järnsulfat inga smakämnen som attraherar sniglarna. Å andra sidan är det betydligt billigare jämfört med de skräddarsydda gifterna. Pulvret är mindre effektivt i regn. Det måste alltså läggas ut i större mängder än de skräddarsydda snigelgifterna. Gräsmattor svärtas tillfälligt av medlet, mossan försvinner, eftersom järnsulfat är aktiv beståndsdel även i mossbekämpningsmedel. Späda plantor kan skadas, lägg inte medlet för nära inpå grödorna.

Ingen av de instanser vi talat med har specifikt undersökt detta medel, inte heller testat vad som händer vid långsiktig användning. Sakkunniga (på Ultuna, Krav, trädgårdsmästare på Lärjeåns trädgårdar m fl) uppger, med reservationen ovan, att järnsulfat är oproblematiskt för odlingsjord, grödor och småkryp.

Hur dödar man insamlade sniglar?

Ted von Proschwitz, blötdjursspecialist på Naturhistoriska museet, rekommenderat tre varianter:

 • Klipp eller skär av huvudet.
 • Samla i ett kärl och häll på kokande vatten.
 • Samla i en påse och stoppa i frysen.

Att lägga dem i salt, vatten med diskmedel eller andra preparat är djurplågeri, enligt Proschwitz.

Läs mera på Naturhistoriska museets webbsida, www.gnm.se, sök på mördarsnigel. Websidan www.odla.nu har också bra information om snigeltips som är väl värda att läsa.