Så undviker vi bladmögelangrepp

8 Aug 2017

Tyvärr har potatisblasten på vårt odlingsområde drabbats av bladmögel­ flera år i sträck. I varmt, fuktigt väder sprider sig bladmögelsporerna oerhört snabbt. Regnar det smittas potatisknölen som snabbt utvecklar brunröta, vilket gör potatisen oätlig.

Bladmögelsporerna angriper även tomatblast. Smittan går med lätthet över till tomater som får brun missfärgning, blir skrynklig och ruttnar.

För att lära oss mer om hur vi kan hejda dessa sjukdomar kontaktade vi Lars Josefsson. Han har själv odlat över hundra olika potatissorter. Vi har dessutom konsulterat andra erfarna odlare, rådgivare på lantbruksuniversitetet Ultuna plus diverse handböcker.

Här följer fem goda råd som förebygger angrepp:

  1. Odla tidigpotatis. Skördar du dina sista potatisar i juli brukar inte bladmögelsporerna hinna med. Angreppen kommer i regel först i slutet av juli eller början av augusti.

  2. Använd alltid frisk, utsädeskontrollerad sättpotatis. Fråga efter nya motståndskraftiga sorter som Minverva, Matilda, Elin, Maria, Premiere, Rocket, Grata, Ukama, Provita, Bellona och den nya storsäljaren Kultra (liknar King Edward). Dessa ska stå emot bladmögel/brunröteangreppen bättre, men ingen av dem är totalresistent. Vill man ändå prova andra sorter så rekommenderas gamla lantsorter med blå och/eller rödtonade skal: Norsk röd, Blå mandel (endast om du har sandjord) Kongo, Dalslands blå (med gult kött), svartpotatis (med vitt kött) m fl. Samtliga innehåller ämnet antocyan, som ska ge skydd mot flera potatissjukdomar. Men var vaksam på begynnande angrepp.

  3. Odla inte sorter som Bintje och King Edward. Dessa är extra mottagliga för bladmögel och brunröta.

  4. Ta till rejäla radavstånd, minst 60 cm. Då torkar vinden ur regnblöt blast snabbare. Det är dessutom lättare att kupa ordentligt.

  5. Odla aldrig potatis på samma plats år efter år. Inte tätare än vart tredje år på samma plats. I annat fall får sjukdomar lättare fäste.

  6. Anmäl misstänkta bladmögelangrepp. Börjar potatisblasten utveckla en vit mögelhinna under bladen, eller börjar bruna insjunkna fläckar uppträda på stjälken är det troligen fråga om bladmögel. I så fall: kontakta någon i styrelsen.

När bladmöglet ändå kommer börjar potatisblasten utveckla en vit mögelhinna under bladen, eller börjar bruna insjunkna fläckar uppträda på stjälken är det troligen fråga om bladmögel. Då är det viktigt att hejda fortsatt spridning.

Gör så här:

  1. Klipp av den angripna blasten vid jordytan. På så sätt undviker man att mögelsporer regnar ner och angriper knölarna. Tänker du lagra potatisen under hösten: vänta minst en vecka innan du gräver upp den. På så sätt hinner den mogna av och få tåligare, tjockare skal.

  2. Den avklippta, smittade blasten ska helst brännas. Eller så lägger man den i de stora gröna tunnorna på uppsamlingsplatserna.

  3. Lägg aldrig blasten i komposten. Värmen i en väl fungerande kompost hjälper sporerna att övervintra.

  4. Avlägsna alla potatisknölar ur jorden. Smittan övervintrar ännu lättare på knölarna.